در روش ریخته گری ماسه ای قطعات داخل قالب ماسه CO2 انجام می گیرد، و برای ریخته گری قطعات بزرگتر می باشد که این قطعات بعد از ریخته گری به ماشین کاری بیشتری نیاز دارند که در کشورمان پیشرفت نیز همچنان ادامه دارد.