در این روش مواد مذاب وارد قالب فولادی در حال چرخش شده و تمامی خلا و فرج و گازهای مذاب خارج شده و در آخر لوله پس از ریخته گری از قالب خارج می شود.

از مزایای ریخته گری لوله به روش گریز از مرکز، بدون مک و سوسه و کیفیت بالای آن می باشد.

ریخته گری لوله گریز از مرکز